Error parsing XSLT file: \xslt\metaDescription.xslt
Error parsing XSLT file: \xslt\Navigation.xslt
Error parsing XSLT file: \xslt\nivoSlider.xslt

Historie

Thyregod vandværk a.m.b.a. har leveret vand til forbruger i thyregod siden 1913 da vandværket blev oprettet var der 101 andelshaver og 8 købere af vand dette var fordelt på 148 vandhaner.

Vandet blev pumpet op med 1 vindmotor og en elektromotor som kraft.

I dag er der tilsluttet ca 650 forbruger til værket antallet af vandhaner er ukendt men der er mange.

Vandet pumpes i dag op fra ca 40 m dybde af 2 stk pumper som leder vandet til 2 stk trykfiltre hvor det renses ledes herefter til underjordisk tank som kan indeholde ca 600 m3.

Udpumpning til forbruger sker gennem 4 stk 60 m3 pumper hvoraf den 1 er frekvensstyret

Vandrapport

Klik for at se den seneste Vandrapport.

Du har også mulighed for at se forrige vandrapporter.

Nyheder

Error parsing XSLT file: \xslt\News.xslt

Thyregod Vandværk · Fuglebakken 10 · 7323 Give, Thyregod · tel. 75 73 42 31 · mail. thyrvand@thyrvand.dk